Wales Today

BBC Wales Today: In pictures

First minister tells pupils, ‘You should be able to vote at 16.’

Fel rhan o ddiwrnod Adroddiad Ysgol BBC, cafodddisgyblion  ycyfleigyfweld â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Bu’rdisgyblionynholi â ddylidgostwng yr oedpleidleisioi 16?  Cliciwch ar y ddelweddisod ar gyfer y cyfweliadllawn.

As part of BBC School Report 2016, pupils asked the First Minister of Wales, Carwyn Jones if young people should be given the vote at 16. Click here to view their full interview.

 

 

 

 

Advertisements