Amdanom ni | About

Prif nod Adroddiad Ysgol Newyddion BBC yw ymddiddori pobl ifanc mewn newyddion o bob math, a’r byd o’u cwmpas, drwy roi’r cyfle iddynt gynhyrchu eu newyddion eu hunain.

Y mae’n gyfle hefyd i fyfyrwyr roi gwybod i gynulleidfa go iawn, drwy raglenni a gwefannau’r BBC, pa straeon sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae’r prosiect yn helpu’r disgyblion i ddatblygu eu gallu i weithio mewn timau, rheoli eu hamser, gwneud ymholiadau ar eu pennau eu hunain, cyfathrebu’n effeithiol a sgiliau meddwl beirniadol.

_48471968_banner

BBC News School Report gives 11-16 year-old students in the UK the chance to make their own news reports for a real audience.

It is a collaborative project run by BBC News and BBC Learning.

The project helps students develop their ability to develop their literacy, time management, communication and critical thinking skills along with their ability to work as part of a team.

Advertisements